אאא

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות קובעת בפסק דין שמתפרסם היום (חמישי), כי מפלגת אגודת ישראל מחויבת לתקן בתוך שלושה שבועות את תקנונה, כך שתוסר ממנה המגבלה הרשמית המונעת חברות של נשים בה.

כזכור, שופטי בית המשפט העליון דנו בעתירה שהגישו עו"ד תמר בן-פורת וכמה ארגוני נשים, נגד הסעיף בתקנון 'אגודה' הקובע כי "כל איש יהודי מבן 18 שנה ומעלה" יכול להיות חבר בה; משמע רק איש - ולא אישה.

לפני כארבעה חודשים הודיעה המפלגה לבג"ץ שהיא מוכנה למחוק את המילה "איש" מהתקנון, אך בהמשך הבהירה כי מחיקה זאת "לא תביא לשינוי מעשי במצב העובדתי, בכל הנוגע לקבלה למפלגה", משום שנשים לא תוכלנה להתחייב לפעול בהתאם להוראות מועצת גדולי התורה - כדרישת התקנון - היות והם מתנגדים לקבלתן.

השופטים, נכנסים לדיון בעתירה
השופטים, נכנסים לדיון בעתירה
הגדלה

בהכרעה שמתפרסמת כעת, מובא שאגודת ישראל הדגישה בפני השופטים כי בפועל היא תמשיך לא לקבל נשים לשורות המפלגה, ולמרות זאת כותבת הנשיאה חיות כי "מבחינה משפטית העתירה באה על סיפוקה".

"היה ובעתיד, חרף העדר כל מניעה תקנונית ומשפטית להצטרפותה של אישה כחברה במפלגה, תימנע הצטרפות כזו מאישה כלשהי העומדת, לטענתה, בדרישות הקבועות בסעיף 6(א) לתקנון, ניתן יהיה להידרש לסוגיות הנובעות מכך בהליך מתאים, ככל שיוגש", כותבת נשיאת 'העליון', כשאליה מצטרפים השופטים חנן מלצר, ניל הנדל, עוזי פוגלמן וג'ורג' קרא.