אאא

השבוע נוסדה קרן "לקדש שם שמים", שתכליתה לגייס תמיכה במוסדות שבעבר קיבלו את תקציבי המדינה, ועתה החליטו להתנתק מהם לגמרי, ובעיקר לישיבת 'כנסת יצחק - חדרה'.

הישיבה הראשונה שהכריזה כי היא מפסיקה לקבל תקציבים מהמדינה, הייתה ישיבה חדרה בראשות הגאון רבי יהושע ארנברג, שכפי שנחשף ב'כיכר השבת', הכריז לפני כמה חודשים שהוא מתנתק מן התקציבים של משרד החינוך.

"לאחר הצעד האמיץ, מוטלת האחריות על בני התורה באשר הם, על השרידים אשר ד' קורא, ועל המבינים בעם לסייע", הסבירו ב'העדה החרדית' את הקמת הקרן.

(צילום: שמואל דריי)
(צילום: שמואל דריי)

ביום שני, ראש חודש שבט, נערך כינוס ליסוד הקרן, בבית גאב"ד 'העדה' הגאון רבי יצחק טוביה ווייס, בהשתתפות הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, הגאון רבי צבי פרידמן והגאון רבי עזריאל אוירבך, וכן הגאון רבי יהושע ארנברג ראש ישיבת כנסת יצחק חדרה ומשגיח הישיבה הגאון רבי טוביה נוביק.

הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ אמר בדבריו כי "הישיבה פתחה במלחמה עם המדינה. ישיבת חדרה מכריזה כי המדינה אינה אלא חבורת גזלנים שאין צורך להתחשב בהם כלל".

הגאון רבי צבי פרידמן אמר בדבריו כי "השלטון רוצה לחסל את התורה בשני דרכים. א. באמצעות מאסרים בבתי הכלא. ב. באמצעות הפסקת התקציבים; ב"ה האיום של בתי הכלא הוכח כבלת יעיל, אולם לגבי האיום בהפסקת התקציבים קם נחשון בן עמינדב הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א והתנתק מהתקציבים; אין כאן ענין של סיוע לישיבת חדרה גרידא, אלא מאבק עקרוני נגד המדינה. אם המהלך הזה יכשל ח"ו המדינה תוכיח שכולם איתם; מי שמסייע לקרן לקדש שם שמים שעל ידי ועד ידידי ישיבת כנסת יצחק חדרה הרי הוא מקדש מלחמה בחילונים ובאפיקורסים ועוקרי הדת".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

(צילום: שמואל דריי)
(צילום: שמואל דריי)
הגדלה
(צילום: שמואל דריי)
(צילום: שמואל דריי)

הגאון רבי עזריאל אוירבך אמר כי "ישיבת חדרה בנויה על ריתחא דאורייתא מתוך יראת שמים, היראת שמים של הראש ישיבה שהביאה לידי כך שהישיבה לא רוצה לסטות בכי הוא זה ממסורת הישיבות כפי שקיבלנו ממרן הגר"ח מוואלאז'ין זיע"א. יש חיוב גדול לתלמידי הישיבה וכלל יראי ד' לקחת על עצמנו את האחריות להחזקת הישיבה כדי שנוכל להתבדל בין קודש לחול".

ראש ישיבת 'כנסת יצחק - חדרה', הגאון רבי יהושע ארנברג אמר בדבריו: "עיני כל העולם נשואות עכשיו לישיבה לראות האם אפשר להחזיק ישיבה בלי תקציבי המדינה, אם הדבר יצליח זה יהיה פתח לאחרים ויש כאן קידוש השם לכל יושבי תבל".

(צילום: שמואל דריי)
(צילום: שמואל דריי)

המשגיח הגאון רבי טוביה נוביק אמר בתוך דבריו כי "ביצאת מצרים כלל ישראל הבטיח להקב"ה באמרם זה קלי ואנווהו שאע"פ שבמצרים היו במצב של הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, עכשיו אחרי יציאת מצרים יעמדו בנסיונו; הראש ישיבה מקיים את ההבטחה הזאת, המעמד הזה הוא מעמד קידוש השם".

גאב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי יצחק טוביה ווייס, סיים ואמר: "אין לנו שיור רק התורה הזאת ובלי התורה והחזקת תורה אין קיום לעולם כלל".