אאא

ירושלים: 

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 16:57

תל אביב:

שקיעה: 16:36 צאת הכוכבים: 16:54

חיפה:

שקיעה: 16:36 צאת הכוכבים: 16:54

באר שבע:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 16:58

אלעד:

שקיעה: 16:35 צאת הכוכבים: 16:53

צפת:

שקיעה: 16:36 צאת הכוכבים: 16:54

בית שמש:

שקיעה: 16:35 צאת הכוכבים: 16:53

מודיעין עילית:

שקיעה: 16:35 צאת הכוכבים: 16:53

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:54 צאת הכוכבים: 17:48

לונדון:

שקיעה: 15:52 צאת הכוכבים: 16:50

ניו יורק:

שקיעה: 16:28 צאת הכוכבים: 17:13

אומן:

שקיעה: 16:03 צאת הכוכבים: 16:56